skip to Main Content
Как да изградите лидерски капацитет във вашата организация?

Как да изградите лидерски капацитет във вашата организация?

За лидерството се говори доста често напоследък. Предлагат се все повече книги, семинари и обучения на тема как да развиете своите лидерски умения. Ако в момента ръководите собствена инициатива или планирате да започнете такава, то вие без съмнение имате заложени в себе си поне част от характерните за един лидер качества. За съжаление обаче и в работата, както и в живота, една птичка пролет не прави. С течение на времето вашата организация ще се развива и скоро ще имате нужда от още лидери, които да заемат ключовите мениджърски позиции и да умеят да ръководят екипите си в правилната посока. Такива обаче не се създават за един ден. Това, че някой е назначен на ръководна длъжност, не го прави автоматично лидер в истинския смисъл на думата. Добрата новина е, че лидерството е умение, което до голяма степен може да се надгради и развие. Необходимо е само да се отделят нужните усилия и време. Колкото по-рано започнете да обръщате внимание и да развивате лидерския капацитет във вашата организация, толкова по-лесно и успешно ще вървите по пътя нагоре. Преди направите това обаче, трябва първо да си отговорите на няколко важни въпроса.

Кои са ключовите качества, които притежава добрият лидер?

Отговорът на този въпрос е изключително важен, защото ще ви помогне да си дадете сметка дали вие самите имате необходимите лидерски качества, за да ръководите хората си. Той ще ви помогне и да откриете потенциалните лидери в своя екип. Ще ви даде насоки върху кои черти от характера трябва да работите, какво можете да подобрите и кои недостатъци могат евентуално да ви дръпнат назад.

Ето кои са най-характерните черти на добрия лидер:

Смелост – да си лидер означава да водиш хората си в определена посока, да покорявате заедно нови върхове и територии. А да се отправиш към нещо непознато изисква голяма доза смелост.

Далновидност – куражът обаче сам по себе си не е достатъчен. Необходима ви е и ясна визия за бъдещето. Това означава да сте абсолютно наясно кои са важните неща, а не да си губите времето в лутане и търсене на отговори.

Любопитство – лидерството е двустранна монета. Добрият лидер знае кога да говори и да дава насоки, но също така умее да изслушва, да се учи и да проявява любопитство и любознателност. Така той научава как разсъждават околните и това му помага да предвижда следващия им ход. Елементарни въпроси от рода на „Какво мислиш?“ и „Как смяташ, че е най-добре да постъпим?“ са мощни инструменти, които можете да използвате във всеки един момент, за да се учите и да ръководите едновременно.

Енергичност – мързеливи и флегматични лидери няма. Няма как да прогресираш, ако ти е по-удобно да си лежиш на дивана и да чакаш нещата сами да се случват.

Прозорливост – добрият лидер умее да улавя същината на проблемите и да ги опростява. Също така, той успява добре да балансира между дългосрочните и краткосрочните  цели. Той има отлично развито шесто чувство, което му помага в случаите, когато не разполага с достатъчно обективни данни, за да вземе информирано решение.

Себепознание – ако един  лидер не може да се промени и да трансформира самия себе си, да намери вътрешен мир и радост, то той няма как да допринесе към развитието на околните. Трябва да притежавате ясна преценка за себе си и собствените си възможности, за да можете да се самоусъвършенствате. Не бива да сте нито прекалено критични, нито твърде самовлюбени.

Съпричастност – силата на лидера идва от неговата способност да се идентифицира с последователите си и техните проблеми. Важно е и до каква степен неговите ценности, характер и стил резонират с тези на служителите, които той ръководи. Лидерите умеят да установяват здрава връзка с хора от всякакви прослойки и с всякакво ниво на развитие. Те знаят как да докоснат правилната струна в душата на всеки един от тях.

Фокус – добрите лидери се концентрират върху големите и важни цели, а оставят микро мениджмънта и дребните задачки в ръцете на хората, които отговарят за тях. Това дава свобода на служителите да се самоорганизират и да се справят с трудностите, които срещат, по свой собствен креативен начин. Подготвя ги за времето, в което те самите ще бъдат лидери и ще ръководят екип.

Търпение – добрият лидер помага на хората да се учат и е склонен да преглътне грешките, които неминуемо се случват в процеса на обучение. Той знае, че колкото повече се развива всеки един служител в компанията, толкова повече напредва и тя самата. Затова лидерът е склонен да отделя време, за да насочва и помага на всички да дадат най-доброто от себе си.

Стратегическо мислене – способността винаги да мисли с един ход пред другите е много ценна за всеки лидер. Той има разумна преценка и умее да поема добре обмислени рискове. Притежава дедуктивно мислене, което му позволява да разсъждава как би могъл да се реши даден проблем, когато не разполага с готов отговор.

Прямота – лидерът не се плаши от истината. Когато не се постигат желаните резултати, той не се притеснява да сподели наблюденията си. Лидерът не оставя страхът от емоционални конфликти с колегите да му попречи да помага на хората да се развиват и да растат. Истината може да боли, на служителите може да не им харесат негативните отзиви, които имате за тяхното представяне, но премълчаването няма да е полезно за нито една от страните. Ако не адресирате грешките, които допускат, хората ще продължат да си мислят, че поведението им е допустимо и в крайна сметка само ще ви спъват по пътя към общата цел.

Непоколебимост – провалите са неизбежна част по пътя към всяко велико начинание. Лидерите ги виждат по различен начин от останалите хора. Гледайте на тях като на възможност да се учите по пътя към успеха. Не позволявайте да ви разколебаят.

Комуникативност – лидерите умеят ясно да се изразяват и общуват. А добрата комуникация ви помага да свършите задачите навреме. Необходимо е да общувате с хората ясно, кратко и убедително. Трябва да умеете да изразите какво точно очаквате от дадения служител, без да сте прекалено досаден, отегчителен или назидателен. На добрите лидери наистина им пука за хората около тях. Те обичат взаимодействието с околните и ценят създадените връзки. Не се опитват просто да си създадат последователи, които ще ги следват със сляпо обожание.

Обаятелност – лидерът умее да влага енергия и ресурси, за да вдъхнови хората и да ги накара да вървят по пътя, който им е начертал. Той излъчва усещане за отдаденост към общата кауза, с което заразява и околните. Служител, който има умения, но няма харизма, нито способност да ги предава на останалите, не може да ръководи нищо.

Компетентност – само с вдъхновение не става, необходима е и компетентност. Лидерът трябва да има опит с работата, която кара другите да вършат. Мениджър, който вдъхновява хората, но не е компетентен по жизнено важни въпроси, няма да доведе до нищо добро. Затова е хубаво още при назначаването на всеки нов служител да го накарате да поработи малко по всеки основен тип задачи, дори тези, които не са свързани с пряката му работа. Или периодично да правите между екипите подобни „размени“ на служители, за да могат те да си дадат сметка за работата на всички важни звена в организацията.

Признателност – лидерите не се свенят да признаят постиженията на околните и да ги възнаградят по правилния начин за добре свършената работа. Те създават среда, която позволява на околните да се изявяват и просперират.

Гъвкавост – има една поговорка: „когато си чук, всичко наоколо ти изглежда като пирони.“ Ако някой има навика да прилага един и същ подход за всеки проблем, това може би е знак, че той все още не е готов да се развие като лидер. Не всяко бизнес препятствие е едно и също, така че умението да сменяш подхода си, в зависимост от ситуацията, е ключово лидерско качество.

Как да направим реална преценка за ситуацията в нашата организация

След като вече знаете кои са лидерските качества, които търсите, е време да прецените каква е реалната ситуация във вашата организация. Така ще си дадете сметка има ли в нея потенциални лидери, какви са най-често срещаните ви препятствия по пътя към успеха и как да ги превъзмогнете. Задайте си следните въпроси (за вас и за всеки един от членовете на екипа ви, който смятате, че има потенциал да развие лидерския си капацитет):

Кои са най-големите ви умения и таланти?

Какво правите, за да ги развиете? Четете ли книги по темата, посещавате ли обучения и семинари, правите ли някакви самостоятелни упражнения за развиване на въпросните умения? Събирате ли допълнителна информация от Интернет и т.н.?

Имате ли ясно определен начин, по който да следите и измервате прогреса си?

В кои области смятате, че имате нужда от подобрение?

По какъв начин и до каква степен вие и вашата организация допринасяте с нещо уникално за света? Каква е мисията ви? Дали злободневните проблеми и задачки неусетно не са ви отклонили от нея? Колко точно ентусиазъм влагате в тази мисия?

Колко ангажирани са служителите ви с нея? Как го проверявате?

Какви са неписаните правила във вашата организация? До каква степен те са в синхрон с гореспоменатата мисия?

Какви разлики забелязвате у хората, с които работите, що се отнася до тяхната нужда от личностно израстване? Има ли сред тях такива, които са особено амбициозни, любознателни и енергични?

Ако можехте да пуснете невидим дрон, който да лети и наблюдава отвисоко какво се случва във вашата организация, какво щяхте да видите, що се отнася до ефективността и продуктивността на хората?

Има ли спънки, които ви пречат да се движите напред? Кои са най-сериозните препятствия, с които се бори вашата организация?

Колко голяма оперативна автономност имат отделните звена във вашата организация и до каква степен могат сами да взимат ключови решения? Дали управлението е фокусирано в упражняването на строг контрол или позволявате на служителите си да проявяват инициатива и да вземат самостоятелни решения?

Колко надалеч в бъдещето планирате?

Как да изградите и развиете лидерския капацитет във вашата организация

Големите организации осигуряват на служителите си специализирани обучения, с които да развият необходимите знания, умения и опит, за да заемат лидерски позиции. Ако вие тепърва стартирате и все още няма как да си позволите такива инвестиции, може на първо време сами да се заемете с това, поне доколкото ви е възможно. Така ще успеете да създадете отличен екип и да се развивате бързо. Ще се изненадате колко малко организации в България отделят внимание на подобряването на лидерския капацитет на хората, с които работят.

На първо време си създайте ясно установен модел на поведение и комплекс от качества, които ще са необходими на бъдещите ви лидери. За основа можете да използвате тези, които ви описахме в началото на статията. Съберете достатъчно информация за текущото представяне на потенциалните лидери. Можете например да създадете онлайн въпросник и да помолите всички служители да го попълнят. Изградете ефективна система за оценяване, по която ще можете да прецените кой служител какви качества притежава и кои тепърва трябва да се опита да доразвие.

Вижте какви са специфичните нужди на вашата организация – дали са ви необходими лидери, които са по-напористи и агресивни, или по-скоро се нуждаете от хора, които са комуникативни и с по-благ характер. Дали ви трябват служители с иновативни идеи или такива, които предпочитат стабилността и придържането към дългогодишните правила и ценности на организацията. Ако успеете правилно да си отговорите на тези въпроси, значи половината битка вече е спечелена и сте на правилния път в изграждането на лидерски капацитет във вашата организация.

Създайте планове за кариерно развитие. Направете така, че всеки ваш служител да получава годишна оценка, свързана с показаните от него резултати. Окуражавайте ги да съставят планове за действие, които съдържат конкретни, ясно измерими, постижими и реалистични цели и срокове, за да развият лидерските си качества.

Организирайте менторски програми, които позволяват на по-неопитните служители да наблюдават отблизо вашите действия или тези на вече обучените колеги по време на срещи, презентации, бизнес преговори и друг вид лидерски дейности. Променяйте служебните задължения на ротационен принцип, така че да позволите на служителите да научат на практика как функционират други отдели. Менторите предоставят информация относно това как функционира организацията, а обучаващите се допринасят с предложения за нови похвати, технологии и стратегии.

Вместо да се опитвате да пречупвате хората, карайки ги да се съобразяват с нормите, позволете на тяхната креативност да се вихри. Дайте им шанс да се впускат в дейности и инициативи, които са различни – използвайте вродените им заложби. Задайте им конкретни цели, но все пак ги оставете сами да изберат начина, по който да стигнат до тях. Осигурете им поле за изява и ще се изненадате на какво е способен вашият екип.

Голяма част от това, която трябва да се направи, за да се увеличи лидерският капацитет, зависи от вече съществуващите лидери. Ако вие самите имате изградени ценности и вдъхновяващо лидерско поведение, ще дадете подходящ пример за подражание на своите служители. Насърчавайте положителните промени по подходящ начин. Няма универсална формула как точно да се случи това. Подпомагайки развитието на хората, с които работите, ще успеете да създадете екип-мечта, който да работи като добре смазана машина. Развиването на лидерския капацитет във вашата организация ще ви помогне заедно да постигнете бъдещето, за което мечтаете.

Източници:
1) Forbes: How to Build Your Leadership Capacity
2) Integral Leadership Review: Developing Leadership Capacity
3) Gr8leaders: 5 Essential Leader Capacities
4) KBRS: Essential Ingredients of Leadership Capacity
5) Predictive Index: How to Build Leadership Capacity across Your Organization

Back To Top