skip to Main Content
Кой е най-ефективния тип учене?

Кой е най-ефективния тип учене?

Масово образованието по света все още се основава на класическия дидактически принцип за системност и последователност. Натрупаните знания просто се възпроизвеждат, без обучаемият да се води към действие. Напоследък се наблюдава все повече стремеж към промяна, който разбираемо започва от началния етап на образование, но поради тромавата обучителна система или тесногръдото мислене на тези, които решават как е правилно да се учи, трудно различен тип концепция може да намери място в училищата или университетите.

Дейвид Колб – психолог и образователен теоретик, който е най-известен с теорията си за експериментално учене, още през 1976г. определя различните стилове на учене и произтичащите от тях фази в учебния процес. Според Колб експерименталното учене е процес, чрез който знанието е резултат от различни комбинации на усвояване и трансформиране на опит. Всеки, който се интересува повече, може да прочете подробности, но психологът от миналия век е извел принцип, без който в днешно време трудно можем да постигнем резултати.

За да е ефективно едно обучение, то трябва да се извършва в действие. Още в края на 20-те години на миналия век учените са се събирали редовно, за да обсъждат експериментите си и да трупат опит един от друг, да обменят идеи и така по-лесно и бързо да достигат до добри резултати. Целта на тези събирания не е била да се тупат в гърдите кой колко знае и колко е напреднал в работата си, а да се обсъждат проблеми, безизходни ситуации, възникнали идеи и така нататък.

Светът днес ни предлага по достъпен начин подобна ефективна система на учене, при която може да намерите своята група, с която да обсъдите належащото и да научите всичко, което ви трябва – peer to peer (P2P ) learning. Когато имате възможността да се учите от някого директно, вие участвате в процес, основан на взаимодействие с партньори и непрекъснати консултации по конкретни теми. Вие участвате в група, която ви е равна по най-важния критерий – интереса. Може да сте връстници, ученици, студенти, работещи и прочие, но сте обединени  от общ стремеж. Вие се учите един от друг и сте в непрекъснат процес на рефлексия, опити и действия, които се осъществяват с помощта на групата. Така вие решавате реални проблеми, изведени от практиката, а това от своя страна ви помага да заемете своята активна позиция в живота, защото няма да позволи да сте пасивен в работата си и в това, към което се стремите.

Автор: Божана Михайлова

Back To Top