skip to Main Content
Споделяне в организацията

Споделяне в организацията

Сигурно повечето от вас са забелязали, че колегите ви понякога нямат желание да споделят информация с вас. Вие работите заедно и би трябвало да имате обща цел но на практика не се полуава така. Донякъде това е разбираемо понеже фирмите се превърнаха в доста конкурентни организации. Принципът с даване на бонус и оцеляване на най-добрите накара хората да се конкурират помежду си за кариерно развитие и за бонуси. От една страна това е добре, защото конкуренцията е в основата на напредъка но доста често и води до неефективно използване на дадени ресурси от гледна точка на една общност. В крайна сметка една фирма също е вид общност където освен индивидуалните цели имаме и общи цели. Ето защо е важно ръководителите в една организация да се опитат да създадат среда на споделяне на опит и знания.  Мога да ви дам пет причини защо споделянето на информация би било полезно за един бизнес.

  •  Всеки един малък бизнес има подобни проблеми. В крайна сметка наличните проблеми са краен брой и ако хората седнат и споделят как те са преминали и са се справили с тях то ще имате решение на всички потенциални проблеми.
  • По принцип 10 глави мислят по-добре от една и затова ако заедно решавате проблемите си е много по-вероятно да намерите по-доброто решение.
  • Понякога личния опит на някой друг е най-добрият опит за решаването на даден проблем. Никакви теоретични знания не могат да заменят лични опит.
  • Практиката показва, че членовете на една организация е много по-вероятно да слушат и се учат от своите колеги отколкото от платени консултанти или външни трейнъри.
  • Всички проблеми могат да се решат при положение, че имате правилните хора, които са на едно място.

Това всъщност е дилемата и на повечето ръководители. Как да намерят баланса между индивидуализма характерен за западните общества и е една от водещите причини за стремежа за подобрение във всяка една сфера и постигането на колективното благо. Постигането на този баланс би имало огромен положителен ефект във всяка една организация.

Back To Top