skip to Main Content

Факти и данни

Нашата мисия е да споделяме знание и да развиваме българското общество, като помогнем на неговите членове да обменят опит помежду си. Правим го, като поддържаме онлайн образователна платформа за обмен на знание и контакти между нейните членове. Ние също постоянно обогатяваме своите познания, защото вярваме, че ученето не свършва със завършването на официалното образование. Споделяме с вас някои от източниците, които използваме. Макар и да не сме пряко свързани с тези уебсайтове, смятаме, че те могат да бъдат полезни.

EPALE – Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Платформата EPALE се поддържа от Европейската комисия и в нея можете да намерите съдържание на всички официални европейски езици, включително и български. Тя е сред най-богатите и достоверни онлайн източници на тема неформално образование, продължаващо учене и споделяне на знания. Съдържа информация за обучения, курсове и събития на живо, която е проверена, подбрана, ценна, качествена и полезна. В платформата можете и да осъществите връзка с организации, които работят в сферата на неформалното образование и ученето на възрастни и дори да установите полезни партньорства за бъдеща съвместна работа.

НСИ – Статистически данни

Сайтът на НСИ предоставя множество полезни данни в помощ на предприемачите и е един рядко използван, но много полезен източник на знания. В раздела със статистически данни можете да откриете информация за почти всички показатели, които са от значение за икономиката, предприемачеството и обществения живот в България. Тези данни могат да ви бъдат полезни за планиране на ваша бъдеща дейност, за взимане на решения относно образованието и развитието ви или дори за подкрепяне на ваша теза в презентация. Информацията се поддържа постоянно актуална, а имате достъп и до исторически данни за предходни години.

Кан Академия

Образованието започва в училище, но не завършва там. Множество онлайн платформи допълват формалното образование, което учениците получават в училище и им предоставят нови възможности да обогатят знанията си по любимите предмети. Кан Академия е сред най-популярните глобални източници на знания и уроци по изучаваните в повечето училища по света дисциплини. Уроците са напълно свободни и учениците могат да преминават през тях със собствено темпо, като се фокусират върху темите, които са им най-интересни или полезни.

Back To Top