skip to Main Content

Мисия

Мисията на Фондация "Образователен Клуб България" е да създава и поддържа общности за изграждане и развитие на култура за споделяне на опит и знания. Фокусирайки се върху човешката потребност от свързаност и принадлежност към общество, съставено от себеподобни индивиди с общи познания и интереси, ние насърчаваме хората да имат смелостта да създават и да не спират да формират познания и умения чрез учене и споделяне на наученото през целия живот.

Нашата основна цел е изграждането на пространство, което създава култура на споделяне. Всеки има какво да научи от всеки и ние насърчаваме хората да не са подвластни само на авторитети и реквизити, а напротив – да разпространяват своите познания и умения. В нашата визия за споделено пространство за знания, това на колко години си, какъв опит имаш и с какво си популярен е някак второстепенно. Провокираме хората да продължават да се учат чрез ноу-хау, като междувременно изграждат мрежа от релевантни контакти. Целим да ангажираме хората и с доброволчество, да помогнем на младите да отделят потребността си от знания и умения от материалните си цели, да ги мотивираме да създават – идеи, отношения, общности по интереси.

В българското общество често чуваме израза “завърших образованието си”. И често след това сякаш спираме да се развиваме. Ученето през целия живот е концепция, която започна да се възприема у нас сравнително скоро. За сметка на това, развитието ѝ беше изключително бързо, благодарение на множество организации и доброволци, работещи в сферата. Всички членове на екипа ни имат интереси в областта на неформалното образование от години и решихме, че е дошъл моментът да споделим това, което знаем и умеем и да помогнем и на другите да направят същото.

Екипът ни, в който участват и много доброволци, развива нашата онлайн платформа за споделени знания, в която могат да се разкажат и покажат умения и натрупан опит в избрана форма: текст, видео, снимки или комбинация от тях. Нашият екип се грижи споделените знания да достигат до максимално широка аудитория и да се допълват и актуализират постоянно. Прилагаме своя дългогодишен опит в областта на образованието – формално и неформално – за да срещнем тези, които искат да споделят знание, с хората, които искат да се учат.

Добре дошли на уебсайта на Фондация в обществена полза “Образователен Клуб България” с ЕИК 206072528. Фондацията осъществява изцяло некомерсиална дейност в съответствие със своята мисия и цели за изграждане и развитие на култура за споделяне на опит и знания.

Дейности

Разнообразието от дейности, с които се занимаваме, създава множество възможности за всеки, който има желание за учене и развитие. Една малка част от активностите ни:

Онлайн платформа за споделено знание.

Разработваме и поддържаме онлайн платформа, в която всеки, който има знания и умения в определена област, може да ги сподели с останалите и да се свърже с хора, които се интересуват от съответната област на познанието. Помагаме на всеки, решил да сподели опита и уменията си, като оформяме подаденото съдържание, подреждаме го тематично и го популяризираме онлайн.

Обучения и събития на живо.

Споделяме знания и на живо – както собствените си знания и опит, така и на личностите, с които работим. Събитията са ключова част от нашата дейност и ги организираме редовно, както самостоятелно, така и в партньорство с други  организации, с които споделяме част от своята мисия, визия и цели. На нашите събития всеки може да сподели опит или да научи нещо ново и полезно.

Развитие на предприемаческата екосистема в България.

Предприемачите са сред най-знаещите и дейни хора в едно общество и българското не е изключение от това правило. Предприемачите са и сред най-активно споделящите знание в нашата платформа. С част от тях работим съвместно по различни партньорски проекти, които целят да подобрят знанията и уменията на следващото поколение предприемачи в България и да ги подкрепят в нелекия път, по който са поели. Проектите ни имат различни форми и изражения, като общото между тях винаги е споделянето на знание с цел развитие на българското общество и икономика.

Back To Top